• Аудит з пожежної та техногенної безпеки.
 • Експертна оцінка протипожежного стану об’єкту.
 • Підготовка, супроводження та надання допомоги при проведенні перевірок з пожежної та техногенної безпеки.
 • Обгрунтування виконання заходів пожежної та техногенної безпеки, розгляд приписів, постанов.
 • Заповнення декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.
 • Консультація щодо прийняття проектних рішень з пожежної та техногенної безпеки при проектуванні будинків і споруд, визначення систем протипожежного захисту.
 • Попередній розгляд проектної документації на будівництво об’єкта, та її супровід при проходженні експертизи.
 • Підготовка та погодження обґрунтуваннь у разі вимушених відхилень від протипожежних вимог будівельних норм і правил при проектуванні будинків і споруд, а також у разі відсутності таких будівельних вимог.
 • Проектування, монтаж та технічне обслуговування систем протипожежного захисту (пожежна сигналізація, оповіщення та управління евакуацією людей, система пожежогасіння, система димовидалення, система протипожежного водопроводу, блискавкозахист).
 • Проектування та виконання робіт з вогнезахисту.
 • Перевірка працездатності систем протипожежного захисту та  технічний нагляд за підтриманням експлуатаційної придатності систем.
 • Здійснення категорування приміщень та будівель за вибухопожежною та пожежною небезпекою.
 • Підготовка всіх організаційних документів з пожежної та техногенної безпеки, ідентифікації ПНО, декларації безпеки ОПН, розділу ІТЗ ЦЗ.
 • Проведення навчання з питань пожежної безпеки.
 • Проектування, монтаж та технічне обслуговування систем відеонагляду.
 • Проектування, монтаж та технічне обслуговування охоронних систем.
 • Електромонтажні роботи.
 • Оцінка можливих податкових ризиків.
 • Податковий аудит.
 • Консультації з управлінського обліку.
 • Управлінський консалтинг, аналіз бізнесу.
 • Податковий консалтинг.
 • Податкове консультування.
 • Правова підтримка при перевірках контролюючими органами.
 • Правовий консалтинг.